jihoafricka.cz

Jihoafricka republika

23.07.2024

Jihoafricka republika


Republika Jižní Afrika (JAR)


je jedním z největších afrických států. Nachází se na jihu tohoto světadílu. Sousedí s Namibií, Botswanou a Zimbabwe na na severu, Mozambikem a Svazijskem na východě. Uvnitř jihoafrického území se nalézá samostatné království Lesotho.

Jihoafrická republikaHlavní město: Pretoria, Kapské město, Bloemfontein
Rozloha: 1 219 912 km² (24. na světě) z toho 2,5 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Njesuthi (3408 m n. m.)
Časové pásmo: +2
Počet obyvatel: 43 647 658 (26. na světě, 2004)
Vznik: 31. května 1910 (nezávislost na Velké Británii)
Měna: jihoafrický rand (ZAR), 1 EUR = 12 ZAR.


Jihoafrická republika vlajkaMěstem s největší bělošskou populací je East London. Převážná část obyvatelstva má tmavou pleť a užívá se zde 11 úředních jazyků - angličtina, afrikánština a bahutské jazyky.
Afrikánština
je jazyk, který se v Jihofrické republice postupně vytvořil a má díky osidlování Evropany z různých zemí původ v několika jazycích – němčině, angličtině, francouzštině a holandštině.

Historie


Původním obyvatelstvem dnešní Jihoafrické republiky byli Sanové, Khoinové a bantuské kmeny. Roku 1488 pobřeží objevili Portugalci, kolonizaci zahájili Nizozemci v roce 1652. Za napoleonských válek se do oblasti dostali Britové, roku 1815 získali celé Kapsko. Potomci nizozemských kolonistů (Búrové) ustupovali pod britským tlakem do vnitrozemí. Zde založili Transvaal a Oranžský svobodný stát, jejichž nezávislost uznali i Britové. Po objevení nalezišť diamantů došlo na přelomu 19. a 20. století k búrským válkám, po nichž se oba státy staly britskými koloniemi. V roce 1910 Britové spojili Kapsko, Natal, Transvaal a Oranžský svobodný stát do Jihoafrické unie. Roku 1948 zde byl oficiálně zaveden režim apartheidu (oddělení ras), který vedl k potlačování práv černošského obyvatelstva. Kritika ze strany členských zemí britského Společenství vedla Jihoafrickou unii k vyhlášení republiky (JAR) a vystoupení ze Společenství v roce 1961. Stále intenzivnější rasistická politika vedla k vlně odporu v zemi i v zahraničí, JAR se dostala do mezinárodní izolace. V 90. letech byly hlavní segregační zákony odstraněny, referendum z roku 1992 schválilo ukončení vlády bělošské menšiny. V roce 1994 se konaly první multirasové volby, vítězem se stal Africký národní kongres vedený Nelsonem Mandelou.

Geografie


Administrativně se JAR dělí na 9 provincií. Pobřeží je spíše rovinaté, ale ve vnitrozemí převládají pahorkatiny, vyvýšeniny, pohoří a náhorní plošiny. Na jihu převládají kapské hory s vnitrozemskými plošinami Great Karoo a Little Karoo. Na jihovýchodě je nejvyšší Velký sráz pod názvem Dračí hory.

V severní části republiky se nachází pouštní plošina Kalahari.

Klima


Podnebí je subtropické, ale krajní sever zabíhá do tropů. Říční síť je na východě hustá, na západě až na severozápadě se vyskytují jen občasné toky. Nejvýznamější řeka Oranje má přítok Vaal a teče do Atlantického oceánu. Hraniční řeka Limpopo pro změnu do oceánu Indického. JAR má velice pestrou vegetaci. Na východě jsou to vždy zelené tropické pralesy a na západě savany a pouště. JAR má 22 národních parků, které celkově zabírají 5,9 % území státu, což ve výsledném efektu není tak moc jak se původně zdálo. Tyto parky chrání především stáda dosud divoce žijící zvěře (lvi, buvoly, sloni, nosorožci, atd.). JAR se proto v poslední době stal cílem dobrodružstvíchtivých turistů z celého světa. Tito turisté horlivě pořizují snímky divokých zvířat na safari, které místní parky pořádají. Není tedy div, že turisté podstatně pomáhají zvedat úroveň státní kasy.

Průmysl a zemědělství


JAR je průmyslově vyspělý stát. Je ale s podivem, že 18,2 - ,3 % obyvatelstva je negramotných. Náboženství je křesťanské. Toto náboženství vyznává také většina obyvatel - 78%. Přirozený přírůstek obyvatelstva je 2,2% ročně. Průměrný dosažený věk obyvatel je, ale poměrně nízký – muži pouze 62 let a ženy 68 let. Velkou část obyvatelstva tvoří domorodé kmeny a to především Zuluové a Xhosové. Tito domorodí obyvatelé mají prazvláštní zvyky. Například, že mužské chýše jsou hranaté a ženské kulaté. A ačkoli není v JARu povoleno mnohoženství, některé hranaté chýše u sebe mají i tři nebo čtyři kulaté.

Hrubý domácí produkt je 3210 USD/obyvatele. Z ekonomicky pracujících obyvatel, pracuje 10,7 % v zemědělství a 25 % v průmyslu. Kde pracuje a zda vůbec pracuje zbytek, můžeme jen hádat.
Plocha JARu je rozdělena na ,,přírodní půdu“ a zemědělsky využívanou půdu. Orná půda zabírá 13 % území, pastviny (nejrozšířenější) 66,7 % a nakonec malá zalesněná část území zabírající asi 6,7 % celkové plochy území.

V JARu se pěstují především obilniny (kukuřice a pšenice), dále také brambory, luštěniny, cukrová třtina, bavlník,olejniny, ovoce a zelenina.

JAR v roce 1997 dosáhla světového prvenství v těžbě zlata (491,5 t), platiny (196,5 t) a rudy chromu (5,0 mil. t). Dále se umístila na druhém místě v těžbě manganu a na pátém místě v dolování diamantů. V JARu se těží také uranové a železné rudy a uhlí. JAR má komplexní průmyslovou základnu a významný hutnický průmysl, utěšeně se rozvíjejí také chemický, strojírenský, petrochemický, elektrotechnický a potravinářský průmysl.

Politické poměry


Jak vyplívá z názvu státu je JAR republika. Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament, který se skládá z Národního shromáždění, které má 400 poslanců, z nichž 200 se volí přímo a ze Senátu, který má 90 poslanců tzn. 10 z každé z devíti provincií. Poslední parlamentní volby se konaly 1.6. 1999 a v současné době je prezidentem Thabo Mbeki.

Chráněná území, parky


V Jihoafrické republice je celkem 13 chráněných národních parků. Kromě toho jsou zde ale další stovky malých chráněných území.
Park je živou přírodou, není to zoologická zahrada. Člověk je zde jen návštěvníkem, a to obyvkle nevítaným. Místní zvířena má ráda svůj klid. Po parku se smí pohybovat jen prostřednictvím automobilů. Zvířata si zde návštěvníky hlídají, okolo stojících automobilů se často pohybuje některý zástupce tzv. Velké pětky (sloni, lvi, buvoli, levharti a nosorožci).

HIV


Jihoafrická republika trpí vysokým procentem lidí nakažených virem HIV. Oficiálně se uvádí deset až patnáct procent, ale ve skutečnosti se při testování budoucích matek zjistilo, že až každá čtvrtá má HIV!

Johannesburg - JAR - Jihoafrická republika - Jižní Afrika

Johannesburg

Johannesburg JAR

Johannesburg nejlidnatější město v Jihoafrické republice i celé Jižní Africe. Více ...

Články

Cestuj jinam